Dầu thủy lực 68

Dầu thủy lực 68

Shell Tellus 68
Shell Tellus S2 M68
Dầu thủy lực 68 chất lượng cao của Shell


Tiêu chuẩn kỹ thuật và Chấp thuận

Dầu Tellus S2 M đạt được sự chấp thuận sau:

Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2) 

Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)

Eaton Vickers M-2950 S

Eaton Vickers I-286 S


Dầu Tellus S2 M được liệt vào danh sách bởi:

Bosch Rexroth Ref 17421-001 và RD 220-1/04.03
Dầu Tellus S2 M đạt hoặc vượt mức chỉ tiêu kỹ thuật của các tiêu chuẩn sau đây:

ISO 11158 (dầu loại HM)

AFNOR NF-E 48-603

ASTM 6158-05 (dầu loại HM)


TÍNH NĂNG BẢO VỆ TUYỆT HẢO

ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP

Tên cũ: Shell Tellus

DIN 51524 Chi tiết 2 Loại HLP

Tiêu chuẩn Thụy Điển SS 15 54 34 AM

GB 111181-1-94 (dầu loại HM)


Để có danh sách đầy đủ về sự chấp thuận và đề xuất sử dụng của những nhà sản xuất thiết bị, vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ kỹ thuật Shell tại địa phương.

 Shell Tellus S2 M22324668100
  Loại dầu ISOHMHMHMHMHM
    Độ nhớt động học ở (ASTM D445)
      tại 00C, cSt
      tại 400C, cSt
      tại 1000C, cSt

180
22
4.3

338
32
5.4

580
46
6.7

1040
68
8.6

1790
100
11.1
  Chỉ số Độ nhớt (ISO 2909)10099989796
  Tỷ trọng tại 150C  kg/l (ISO 12185)0.8660.8750.8790.8860.891
  Điểm chớp cháy hở 0C (ISO 2592)210218230235250
  Điểm rót chảy 0C (ISO 3016)-30-30-30-24-24
Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo quy cách mới của Shell.